Keresés
projekt_kep
A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.
Röviden: az EQUAL Közösségi Kezdeményezés új ötletek kísérleti műhelye a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi befogadás területén.
halozati_kep
Az EQUAL Program harmadik szakaszának célja a tapasztalatok átadása. A Fejlesztési Partnerségek együttműködéseként öt Tematikus Hálózat alakult meg.
equal_az_euban_kep
A fejlesztési partnerségek nemzetközi együttműködése alapvető eleme a program végrehajtásának, és különböző tagállamok fejlesztési partnerségeit kapcsolja össze közös tevékenységek keretében. Az eredményes közös munka érdekében a nemzetközi együttműködésben résztvevőknek hasonló megközelítést, hasonló vagy egymást kiegészítő stratégiákat, célokat kell megfogalmazniuk, és közösen meg kell határozniuk az együttesen megvalósítandó tevékenységek prioritásait. A nemzetközi együttműködés alapját a fejlesztési partnerségek tapasztalatai és szakértelme képezi. A közös nemzetközi tevékenységeket úgy kell kialakítani és megszervezni, hogy azok a résztvevő fejlesztési partnerségek részére jelentős hozzáadott értéket jelentsenek a projekt végrehajtásához. A projektvégrehajtás során a fejlesztési partnerségek tevékenységében határozottan meg kell jelennie a nemzetközi dimenziónak, melyet a nemzetközi együttműködési partnerség keretei között valósítanak meg. A nemzetközi együttműködés nem pusztán információcsere, hanem közösen megvalósított tevékenységet jelent, például bevált gyakorlatok adaptálását, új módszerek közös kidolgozását, közös rendezvények szervezését, stb. A nemzetközi együttműködési partnerség rugalmasabb együttműködési formát jelent, mint a fejlesztési partnerség: adott esetben partnerek kiléphetnek, vagy új partnerek csatlakozhatnak a nemzetközi együttműködési partnerséghez a végrehajtás során.
Az EQUAL középpontjában az információcsere és az innováció eredményeinek a kiaknázása áll. Ezért minden tagállamban és EU-szinten is létrejöttek úgynevezett tematikus hálózatok, amelyek egy-egy téma köré szerveződve lehetőséget adnak az érintett fejlesztési partnerségeknek a tapasztalatok, illetve a sikeres példák, ígéretes gyakorlatok megvitatására, az eredmények közzétételének és szakpolitikákba való beépítésének előkészítésére. A hálózatok munkájában részt vehetnek külső szereplők is, akik érintettek az adott témában, például a politikai élet szereplői, kutatók, érdekképviseleti szervek, szociális partnerek stb.
Az eredmények értékelésének, elterjesztésének valamint a tapasztalatcserének tehát fő színterei a nemzeti szinten működő tematikus hálózatok és az EU-szintű úgynevezett európai tematikus csoportok. A fejlesztési partnerségek tagjai mindkét típusú hálózatnak. A nemzeti és európai tematikus együttműködés többek között az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
az alkalmazott stratégiák és eredmények tematikus áttekintése;
a foglalkoztatáspolitikai stratégia és a társadalmi befogadás stratégiájához kapcsolódó jó gyakorlatok, bevált eszközök azonosítása;
a jó gyakorlatok közzététele és elterjesztése EU-szerte.
Az irányító hatóságok és az Európai Bizottság a szakmai segítségnyújtáson keresztül támogatják a tematikus munkát. Ez elsősorban olyan konferenciák, szemináriumok és munkacsoportok szervezését jelenti, amelyek hozzájárulnak az EQUAL keretében született jó gyakorlatok értékeléséhez, összehasonlításához és megvalósításához. A fejlesztési partnerségek a projektek végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek és nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladataik részeként részt vesznek ezeken az eseményeken és bekapcsolódnak a hálózatok munkájába (a részvétel költségei, utazás és szállás elszámolható költségek a programban).
fejlesztesi_kep
Az EQUAL program végrehajtásához kapcsolódó letölthető anyagok, útmutatók, esemény naptár, GYIK.